Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Četrtek, 13. oktober 2011 - Bruselj
 Sporazum o nekaterih vidikih zračnega prevoza med EU in Zelenortskimi otoki ***
 Zavarovalne jamstvene sheme
 Prihodnost DDV
 Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke
 Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za posojila za projekte zunaj EU ***II
 Vpis dodatnih deležev v kapitalu Evropske banke za obnovo in razvoj ***I
 Izvajanje člena 10 Protokola ZN o strelnem orožju in uvedba izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepi glede njihovega uvoza in tranzita ***I
 Izjemni trgovinski ukrepi za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije***I
 Priprave na zasedanje Evropskega sveta 23. oktobra 2011
 Pridružitev Bolgarije in Romunije k schengenskemu območju
 Upravljanje populacije psov v Evropski uniji
Besedila (75 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov