Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 25 октомври 2011 г. - Страсбург
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2011 – Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните. Раздел X – Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски полицейски колеж
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция по лекарствата
 Гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета ***I
 Алтернативно разрешаване на спорове в областта на гражданското, търговското и семейното право
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетa за 2009 година, общ бюджет на ЕС, Съвет
 Прилагане на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея ***I
 Разпоредби, приложими за двигателите, пуснати на пазара в рамките на процедурата „гъвкав механизъм“ ***I
 Мобилност и интеграция на хората с увреждания
 Модернизиране на обществените поръчки
 Насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз
 Процес на взаимна оценка на директивата за услугите
 Управление на икономиката в световен мащаб
 Положението на самотните майки
 Организираната престъпност в Европейския съюз
 Четвърти форум на високо равнище относно ефективността на помощите
Текстове (829 kb)
Правна информация - Политика за поверителност