Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 25 oktober 2011 - Straatsburg
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2011 - Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en Afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2009: Europese Politieacademie
 Kwijting 2009: Europees Geneesmiddelenbureau
 Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***I
 Alternatieve geschillenbeslechting in burgerlijke, handels- en familiezaken
 Kwijting 2009: algemene begroting van de EU - Raad
 Toepassing van emissiefasen op smalspoortrekkers ***I
 Motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht ***I
 Mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap
 Modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten
 Bevordering van de mobiliteit van werknemers
 Het in de dienstenrichtlijn vastgelegd proces van wederzijdse beoordeling
 Mondiale economische beleidsaansturing
 De situatie van alleenstaande moeders
 Georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie
 Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp
Teksten (510 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid