Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 26. října 2011 - Štrasburk
 Postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly
 Uzavření a prozatímní uplatňování Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím ***
 Dohoda mezi USA a ES o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů GALILEO a GPS ***
 Systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států *
 Finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie ***I
 Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa
Texty (591 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí