Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 26. oktoober 2011 - Strasbourg
 Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta
 Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu sõlmimine ja ajutine kohaldamine ***
 USA ja EÜ vaheline GALILEO ja GPS satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitlev leping ***
 Eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem *
 Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I
 Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava
Tekstid (560 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika