Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Četrtek, 27. oktober 2011 - Strasbourg
 Letno poročilo varuha človekovih pravic 2010
 Spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija ***I
 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite ***I
 Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov PNR ***
 Razmere v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih
 Sedanje razmere v Ukrajini
 Ogroženost javnega zdravja zaradi odpornosti na protimikrobna zdravila
 Tibet, zlasti samosežigi nun in menihov
 Bahrajn
 Zadeva Rafe Načed v Siriji
Besedila (125 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov