Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg
 Ombudsmannens årsrapport för 2010
 Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I
 Miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd och om innehållet i det beviljade skyddet ***I
 Avtal mellan EU och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa ***
 Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristna
 Den senaste utvecklingen i Ukraina
 Det hot mot folkhälsan som antimikrobiell resistens utgör
 Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning
 Bahrain
 Fallet Rafah Nached i Syrien
Texter (140 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy