Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 15. marraskuuta 2011 - Strasbourg
 Yhtiöiltä vaadittavien takeiden yhteensovittaminen (SEUT-sopimuksen 54 artikla) ***I
 Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse, lukuun ottamatta sen 10 ja 11 artiklaa ***
 Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 10 ja 11 artiklan osalta ***
 EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus ***
 EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus ***
 Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille *
 Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (epäsuorat toimet) *
 Maksukyvyttömyysmenettelyt EU:n yhtiöoikeuden yhteydessä
 Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset koheesiopolitiikkaan
 Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet ***I
 Monivuotisia viljelykasveja koskevat Euroopan tilastot ***I
 Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (suorat toimet) *
 Yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistuminen Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman (2012–2013) epäsuoriin toimiin *
 Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi
 Kuluttajapolitiikka
 Sähköisesti välitettävät rahapelit
 Mehiläisten terveys ja mehiläishoitoala
 Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat valtiontukisäännöt
 Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi
Tekstit (420 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö