Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Marţi, 15 noiembrie 2011 - Strasbourg
 Coordonarea garanțiilor impuse societăților comerciale (articolul 54 din TFUE) ***I
 Convenţia de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor - cu excepţia articolelor 10 şi 11 ***
 Convenţia de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor - articolele 10 şi 11 ***
 Acordul euro-mediteranean privind serviciile aeriene dintre UE şi Iordania ***
 Acordul dintre UE şi Georgia privind spațiul aerian comun ***
 Suspendarea temporară a taxelor din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare *
 Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (acțiuni indirecte) *
 Procedurile de insolvență în contextul dreptului UE privind societățile comerciale
 Schimbările demografice și la consecințele acestora asupra viitoarei politici de coeziune a UE
 Vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit ***I
 Statisticile europene privind culturile permanente ***I
 Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (acţiuni directe) *
 Participarea întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiunile indirecte în temeiul Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice *
 Punerea în aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale
 Politica de protecție a consumatorilor
 Jocurile de noroc online în piața internă
 Sănătatea albinelor şi provocările pentru sectorul apicol
 Normele privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general
 Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale
Texte (440 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate