Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 15. november 2011 - Strasbourg
 Uskladitev zaščitnih ukrepov, ki se zahtevajo od gospodarskih družb (člen 54 PDEU) ***I
 Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - člena 10 in 11 sta izključena ***
 Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - glede členov 10 in 11 ***
 Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo in Jordanijo ***
 Sporazum o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in Gruzijo ***
 Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke *
 Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (posredni ukrepi) *
 Postopki v primeru insolventnosti v okviru prava družb EU
 Demografske spremembe in njihove posledice za kohezijsko politiko
 Prodaja na kratko in nekateri vidiki zamenjav kreditnega tveganja ***I
 Evropska statistika trajnih nasadov ***I
 Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (neposredni ukrepi) *
 Udeležba podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo *
 Izvajanje direktive o poklicnih kvalifikacijah
 Potrošniška politika
 Spletne igre na srečo
 Zdravje medonosnih čebel in čebelarstvo
 Pravila o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena
 Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti
Besedila (379 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov