Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 15 november 2011 - Strasbourg
 Samordning av de skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 54 andra stycket i EUF-fördraget avsedda bolagen ***I
 Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 ***
 Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 ***
 Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart ***
 Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien ***
 Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna *
 Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (indirekta åtgärder) *
 Insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt
 Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik
 Blankning och vissa aspekter av kreditswappar ***I
 Europeisk statistik över permanenta grödor ***I
 Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (direkta åtgärder) *
 Företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (2012–2013) *
 Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer
 Konsumentpolitik
 Onlinespel på den inre marknaden
 Honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn
 Statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
 Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning
Texter (417 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy