Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2010/019 IE/Construction 41 от Ирландия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2010/021 IE/Construction 71 от Ирландия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2010/020 IE/Construction 43 от Ирландия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich от Австрия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas от Гърция
 Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2010 г.
 Знак за европейско наследство ***II
 Единно европейско железопътно пространство ***I
 Конференция по въпросите на климата в Дърбан
 Засилване на отчетността на ЕС във връзка с финансирането за развитие
 Европейското кино в цифровата ера
Текстове (804 kb)
Правна информация - Политика за поверителност