Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург
 Подкрепа от страна на ЕС за Международният наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите
 Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I
 Рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012-2013 г.) *
 Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г.
 Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа
 Забрана на касетъчните боеприпаси
 Модернизирането на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар
 Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
 Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент
 Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС
 Иран – неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека
 Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abd El-Fattah
 Достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112
Текстове (415 kb)
Правна информация - Политика за поверителност