Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
 EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol
 Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I
 Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område *
 Topmøde EU-USA den 28. november 2011
 Det åbne internet og netneutraliteten i Europa
 Forbud mod klyngebomber
 Modernisering af momslovginingen med henblik på at fremme det digitale indre marked
 Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien
 Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde
 Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan
 Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser
 Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel-Fattah
 Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester
Tekster (239 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik