Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 17. november 2011 - Strasbourg
 ELi toetus Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule
 Integreeritud merenduspoliitika edasiarendamine ***I
 Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm *
 ELi ja USA tippkohtumine 28. novembril 2011
 Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas
 Kassettlahingumoona keelustamine
 Käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamine digitaalse ühtse turu hoogustamiseks
 ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised
 Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös
 Ebaseadusliku kalapüügi vastane võitlus globaalsel tasandil
 Iraan – hiljutised inimõiguste rikkumiste juhtumid
 Egiptus, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtum
 Vajadus 112 hädaabiteenuste kättesaadavuse järele
Tekstid (232 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika