Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg
 Wsparcie EU dla Międzynarodowego Trybunału Karnego
 Dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej ***I
 Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej *
 Szczyt UE-USA dnia 28 listopada 2011 r.
 Otwarty internet i neutralność sieci w Europie
 Zakaz stosowania amunicji kasetowej
 Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego
 Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja
 Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego
 Przeciwdziałanie nielegalnym połowom na poziomie światowym
 Iran - niedawne przypadki łamania praw człowieka
 Egipt, w szczególności sprawa blogera Alai Abdela Fataha
 Potrzeba dostępu do służb ratunkowych pod numerem 112
Teksty (260 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności