Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - Brusel
 Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti
 Rozpočet pro rok 2012: společný návrh schválený dohodovacím výborem
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastní zdroje, integrovaná námořní politika, Řecko, ESF, Palestina
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko)
 Žádost, aby byl Georgios Toussas zbaven imunity
 Žádost o ochranu imunity , které požívá Luigi de Magistris
 Návratná pomoc a finanční inženýrství ***I
 Finanční řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (EFRR a ESF) ***I
 Změna rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti *
 Změna rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o období platnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně *
 Výroční zpráva ECB za rok 2010
 Řešení problému předčasného ukončování školní docházky
 Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci - doprovodná opatření týkající se banánů ***III
 Zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi ***III
 Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě ***III
 Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci ***III
 Statistické vykazování silniční přepravy zboží ***I
 Kaliningradská oblast a některé polské správní celky ***I
 Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky ***
 Žádost Chorvatska o členství v Evropské unii
 Změny jednacího řádu týkající se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů
 Žádosti o ochranu poslanecké imunity, které požívá Viktor Uspaskich
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky
 Fórum o jednotném trhu
 Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku
 Jednání o Dohodě o přidružení Ukrajiny k EU
 Modernizace cel
Texty (519 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí