Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
 Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet
 2012-budgetproceduren: fælles udkast
 Forslag til ændringsbudget nr. 6/2011: egne indtægter, integreret havpolitik, Grækenland, ESF, Palæstina
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugal
 Anmodning om ophævelse af Georgios Toussas’ parlamentariske immunitet
 Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris’ immunitet og privilegier
 Tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik ***I
 Finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EFRU og ESF) ***I
 Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode *
 Ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats *
 ECB's årsberetning for 2010
 Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt
 Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde - ledsageforanstaltningerne for bananer ***III
 Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***III
 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***III
 Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***III
 Statistisk registrering af vejgodstrafikken ***I
 Kaliningrad-regionen og bestemte polske administrative distrikter ***I
 Tiltrædelsestraktat: Traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse ***
 Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union
 Ændringer af forretningsordenen i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende finansielle interesser og interessekonflikter
 Anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker
 Forum for det indre marked
 EU's globale reaktion på hiv/aids
 Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine
 Modernisering af toldvæsenet
Tekster (495 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik