Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris - Brisele
 Elastības instrumenta izmantošana
 2012. gada budžeta procedūra — kopīgais dokuments
 Budžeta grozījuma Nr. 6/2011 projekts — pašu resursi, integrētā jūrlietu politika, Grieķija, ESF, Palestīna
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Portugāles pieteikums EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive
 Pieprasījums atcelt Georgios Toussas deputāta imunitāti
 Pieprasījums atcelt Luigi de Magistris deputāta imunitāti
 Atmaksājamā palīdzība un finansēšanas vadība ***I
 Finanšu pārvaldība konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības finanšu stabilitātes jomā (ERAF un ESF) ***I
 Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu *
 Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2007/659/EK attiecībā uz tā piemērošanas laikposmu un gada kvotu, kam piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi *
 ECB 2010. gada pārskats
 Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana
 Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā — papildu pasākumi banānu nozarē ***III
 Finanšu instrumenta izveide sadarbībai ar industrializētām valstīm ***III
 Finanšu instrumenta izveide demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē ***III
 Finanšu instruments sadarbībai attīstības jomā ***III
 Statistikas pārskati attiecībā uz autopārvadājumiem ***I
 Kaļiņingradas apgabals un konkrēti Polijas administratīvie rajoni ***I
 Pievienošanās līgums — Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos ***
 Horvātijas pieteikums dalībai Eiropas Savienībā
 Reglamenta grozīšana saistībā ar Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksu finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā
 Pieprasījums aizstāvēt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti un privilēģijas
 Eiropas pusgads ekonomikas politikas koordinēšanai
 Vienotā tirgus forums
 ES cīņa pret HIV/AIDS pasaules mērogā
 Sarunas par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu
 Muitas modernizācija
Teksti (497 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika