Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 1 december 2011 - Brussel
 Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument
 Begroting 2012: gemeenschappelijke tekst
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 : eigen middelen, geïntegreerd maritiem beleid, Griekenland, ESF, Palestina
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/005 PT/Norte-Centro, automobielsector, Portugal
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van het parlementslid Georgios Toussas
 Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Luigi de Magistris
 Terugvorderbare steun en financiële instrumentering ***I
 Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (EFRO en ESF) ***I
 Wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft *
 Wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief *
 Jaarverslag ECB 2010
 Aanpak van voortijdig schoolverlaten
 Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***III
 Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***III
 Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III
 Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***III
 Statistische registratie van het goederenvervoer over de weg ***I
 Regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten ***I
 Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië ***
 Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie
 Wijzigingen op het Reglement in verband met een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement op het gebied van financiële belangen en belangenconflicten
 Verzoeken om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich
 Europees semester voor economische beleidscoördinatie
 Forum voor de interne markt
 De wereldwijde aanpak door de EU van HIV/AIDS
 Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne
 Modernisering douane
Teksten (520 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid