Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela
 Uruchomienie instrumentu elastyczności
 Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2011: zasoby własne, zintegrowana polityka morska, Grecja, EFS, Palestyna
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z Portugalii
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa
 Pomoc zwrotna i inżynieria finansowa ***I
 Zarządzanie finansowe w odniesieniu do niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR, EFS) ***I
 Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania *
 Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego *
 Raport roczny EBC za rok 2010
 Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki
 Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III
 Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III
 Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III
 Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III
 Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy ***I
 Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie ***I
 Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji ***
 Wniosek Chorwacji o członkostwo w Unii Europejskiej
 Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów
 Wnioski o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha
 Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej
 Forum jednolitego rynku
 Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE
 Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina
 Modernizacja służby celnej
Teksty (524 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności