Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
 Mobilizácia nástroja flexibility
 Rozpočtový postup na rok 2012: spoločný text
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastné zdroje, integrovaná námorná politika, Grécko, ESF, Palestína
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugalsko
 Žiadost o zbavenie poslaneckej imunity Georgiosa Toussasa
 Žiadost o ochranu poslaneckej imunity Luigiho de Magistrisa
 Návratná pomoc a finančné inžinierstvo ***I
 Finančné hospodárenie v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (EFRR a ESF) ***I
 Zmena a doplnenie rozhodnutia 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania *
 Zmena a doplnenie rozhodnutia 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ročnej kvóty, na ktorú sa môže vzťahovať znížená sadzba spotrebnej dane *
 Výročná správa ECB za rok 2010
 Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky
 Nástroj financovania rozvojovej spolupráce – sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov ***III
 Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami ***III
 Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***III
 Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***III
 Štatistické výkazy o cestnej nákladnej doprave ***I
 Kaliningradská oblasť a niektoré poľské správne oblasti ***I
 Prístupová zmluva: Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky ***
 Žiadosť Chorvátska o členstvo v Európskej únii
 Zmeny rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikt záujmov
 Žiadosti o ochranu poslaneckej imunity Viktora Uspaskicha
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík
 Fórum o jednotnom trhu
 Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS
 Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
 Modernizácia colných systémov
Texty (506 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia