Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 13 december 2011 - Straatsburg
 Herziening van het meerjarig financieel kader om in de extra financieringsbehoeften van het ITER-project te voorzien
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2011 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU - Spanje en Italië
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: Spanje (aardbeving van Lorca) en Italië (overstromingen in de regio Veneto)
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Zuid-Tirol, bouw van gebouwen, Italië
 Recht op informatie in strafprocedures ***I
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Pinxten - BE)
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H. Otbo - DK)
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer J-F. Corona Ramón - ES)
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Itälä - FI)
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Cardiff - IE)
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer P. Russo - IT)
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Caldeira - PT)
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H.G. Wessberg - SE)
 Europees beschermingsbevel ***II
 Één enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***II
 Algemene visserijcommissie voor het overeenkomstgebied Middellandse Zee ***II
 Jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***II
 Bepalingen betreffende het financieel beheer ten aanzien van bepaalde lidstaten die ernstige problemen ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit ***I
 Handels- en investeringsbelemmeringen
Teksten (106 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid