Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg
 Revidering av den fleråriga budgetramen för att tillmötesgå behovet av kompletterande finansiering av Iterprojektet
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2011 - Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - Spanien och Italien
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Spanien (jordbävning i Lorca) och Italien (översvämningar i Veneto)
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construction of buildings/Italien
 Rätten till information i brottmål ***I
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Karel Pinxten - Belgien)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henrik Otbo - Danmark)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Juan-Francisco Corona Ramón - Spanien)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ville Itälä - Finland)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Kevin Cardiff - Irland)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Pietro Russo - Italien)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Vitor Manuel da Silva Caldeira - Portugal)
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (HG Wessberg - Sverige)
 Europeisk skyddsorder ***II
 Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd ***II
 Allmänna kommissionen för fiske i avtalsområdet för Medelhavet ***II
 Årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller mikroenheter ***II
 Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I
 Hinder för handel och investeringar
Texter (104 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy