Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 14 декември 2011 г. - Страсбург
 Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) ***I
 Сокове от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека ***I
 Употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти ***I
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко ***
 Числен състав на постоянните комисии
 Числен състав на делегациите
 Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка: г-н Coeuré
 Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко
 Въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС
 Среща на върха ЕС-Русия
 Европейската политика за съседство
 Политиката на ЕС за борба с тероризма
Текстове (399 kb)
Правна информация - Политика за поверителност