Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
 Et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) ***I
 Frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum ***I
 Anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler ***I
 Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen EF-Marokko ***
 Afgørelse om de stående udvalgs medlemstal
 Afgørelse om antallet af medlemmer i de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger
 Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion: Benoît Coeuré
 Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko
 Finanskrisens følger for forsvarssektoren
 Topmøde EU-Rusland
 Den europæiske naboskabspolitik
 EU's terrorbekæmpelsespolitik
Tekster (228 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik