Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας ***I
 Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I
 Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου ***
 Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών
 Απόφαση σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
 Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré
 Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου
 Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα
 Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας
 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία
 Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις
Κείμενα (417 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου