Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. detsember 2011 - Strasbourg
 Ühinemiseelse abi rahastamisvahend ***I
 Inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlad ja teatavad samalaadsed tooted ***I
 Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamine kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ***I
 EÜ ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping ***
 Alaliste komisjonide liikmete arv
 Delegatsioonide liikmete arv
 Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine: B. Coeuré
 Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus
 Finantskriisi mõju kaitsesektorile
 ELi ja Venemaa tippkohtumine
 Euroopa naabruspoliitika
 ELi terrorismivastase võitluse poliitika
Tekstid (218 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika