Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg
 Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I
 Soki owocowe i niektóre podobne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I
 Stosowanie fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ***I
 Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy UE i Marokiem ***
 Skład liczebny komisji stałych
 Skład liczebny delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
 Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE
 Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka
 Wpływ kryzysu finansowego na sektor obrony
 Szczyt UE-Rosja
 Europejska polityka sąsiedztwa
 Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania
Teksty (257 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności