Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 14 decembrie 2011 - Strasbourg
 Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I
 Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman ***I
 Utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic ***I
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc ***
 Componenţa numerică a comisiilor permanente
 Componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și a delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale
 Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré
 Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc
 Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării
 Summitul UE-Rusia
 Politica europeană de vecinătate
 Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări
Texte (258 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate