Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург
 Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция)
 Публичен достъп до документите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст) ***I
 Европейска агенция за морска безопасност ***I
 Положението в Сирия
 Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия
 Eдинно европейско транспортно пространство
 Условията за задържане в рамките на ЕС
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия
 Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз
 Стратегията на ЕС за Централна Азия
 Здравословни и безопасни условия на труд
 Азербайджан и по-специално случаят на Rafig Tagi
 Положението на жените в Афганистан и Пакистан
 Тунис: случаят на Zakaria Bouguira
 Международен ден на момичето
Текстове (842 kb)
Правна информация - Политика за поверителност