Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 15. decembra 2011 - Štrasburg
 Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko)
 Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ***I
 Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I
 Situácia v Sýrii
 Návrh hodnotiacej tabuľky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami
 Jednotný európsky dopravný priestor
 Podmienky zadržiavania v EÚ
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu
 Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie
 Stratégia EÚ pre Strednú Áziu
 Zdravie a bezpečnost pri práci
 Azerbajdžan, najmä prípad Rafiqa Tagiho
 Situácia žien v Afganistane a Pakistane
 Tunisko: prípad Zakarjá Búghiru
 Medzinárodného dňa dievčaťa
Texty (516 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia