Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2841(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0001/2012

Ingediende teksten :

B7-0001/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/01/2012 - 16.1
CRE 18/01/2012 - 16.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0001

Aangenomen teksten
PDF 106kWORD 32k
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg
Het aantal leden van de vaste commissies
P7_TA(2012)0001B7-0001/2012

Besluit van het Europees Parlement van 18 januari 2012 over het aantal leden van de vaste commissies

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Conferentie van voorzitters,

–  gezien zijn besluiten van 15 juli 2009(1) en 14 december 2011(2) over het aantal leden van de vaste commissies,

–  gezien artikel 183 van zijn Reglement,

1.  besluit het aantal leden van de parlementaire commissies als volgt te wijzigen:

  

Commissie buitenlandse zaken: 76 leden,

  

Commissie ontwikkelingssamenwerking: 30 leden

  

Commissie internationale handel: 31 leden

  

Begrotingscommissie: 43 leden

  

Commissie begrotingscontrole: 30 leden

  

Commissie economische en monetaire zaken: 48 leden

  

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken: 49 leden

  

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid: 69 leden

  

Commissie industrie, onderzoek en energie: 61 leden

  

Commissie interne markt en consumentenbescherming: 41 leden

  

Commissie vervoer en toerisme: 47 leden

  

Commissie regionale ontwikkeling: 50 leden

  

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling: 44 leden

  

Commissie visserij: 25 leden

  

Commissie cultuur en onderwijs: 31 leden

  

Commissie juridische zaken: 25 leden

  

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: 60 leden

  

Commissie constitutionele zaken: 24 leden

  

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid: 35 leden

  

Commissie verzoekschriften: 35 leden,

  

en het aantal leden van de parlementaire subcommissies als volgt te wijzigen:

  

Subcommissie mensenrechten: 31 leden

  

Subcommissie veiligheid en defensie: 31 leden;

   2. besluit, onder verwijzing naar het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 juli 2009 met betrekking tot de samenstelling van de bureaus van de commissies, dat hierin maximaal vier ondervoorzitters zitting kunnen hebben;
   3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 224 E van 19.8.2010, blz. 34.
(2) Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0570.

Juridische mededeling - Privacybeleid