Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2841(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0001/2012

Predkladané texty :

B7-0001/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/01/2012 - 16.1
CRE 18/01/2012 - 16.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0001

Prijaté texty
PDF 194kWORD 35k
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg
Počet členov stálych výborov
P7_TA(2012)0001B7-0001/2012

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. januára 2012 o počte členov stálych výborov

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia z 15. júla 2009(1) a 14. decembra 2011(2) o počte členov stálych výborov,

–  so zreteľom na článok 183 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol takto zmeniť počet členov parlamentných výborov:

  

Výbor pre zahraničné veci: 76 členov,

  

Výbor pre rozvoj: 30 členov,

  

Výbor pre medzinárodný obchod: 31 členov,

  

Výbor pre rozpočet: 43 členov,

  

Výboru pre kontrolu rozpočtu: 30 členov,

  

Výbor pre hospodárske a menové veci: 48 členov,

  

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci: 49 členov,

  

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín: 69 členov,

  

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku: 61 členov,

  

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa: 41 členov,

  

Výbor pre dopravu a cestovný ruch: 47 členov,

  

Výbor pre regionálny rozvoj: 50 členov,

  

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: 44 členov,

  

Výbor pre rybné hospodárstvo: 25 členov,

  

Výbor pre kultúru a vzdelávanie: 31 členov,

  

Výbor pre právne veci: 25 členov,

  

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: 60 členov,

  

Výbor pre ústavné veci: 24 členov,

  

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť: 35 členov,

  

Výbor pre petície: 35 členov,

  

a takto zmeniť počet členov parlamentných podvýborov:

  

Podvýbor pre ľudské práva: 31 členov,

  

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu: 31 členov;

   2. rozhodol so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 9. júla 2009 o zložení predsedníctiev výborov, že predsedníctva výborov môžu mať až štyroch podpredsedov;
   3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 34.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0570.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia