Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2841(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0001/2012

Ingivna texter :

B7-0001/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/01/2012 - 16.1
CRE 18/01/2012 - 16.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0001

Antagna texter
PDF 105kWORD 32k
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg
Antal ledamöter i de ständiga utskotten
P7_TA(2012)0001B7-0001/2012

Europaparlamentets beslut av den 18 januari 2012 om antalet ledamöter i de ständiga utskotten

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av sina beslut av den 15 juli 2009(1) och den 14 december 2011(2) om antalet ledamöter i de ständiga utskotten,

–  med beaktande av artikel 183 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att ändra antalet ledamöter i parlamentets utskott enligt följande:

  

Utskottet för utrikesfrågor: 76 ledamöter

  

Utskottet för utveckling: 30 ledamöter

  

Utskottet för internationell handel: 31 ledamöter

  

Budgetutskottet: 43 ledamöter

  

Budgetkontrollutskottet: 30 ledamöter

  

Utskottet för ekonomi och valutafrågor: 48 ledamöter

  

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 49 ledamöter

  

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: 69 ledamöter

  

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi: 61 ledamöter

  

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 41 ledamöter

  

Utskottet för transport och turism: 47 ledamöter

  

Utskottet för regional utveckling: 50 ledamöter

  

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling: 44 ledamöter

  

Fiskeriutskottet: 25 ledamöter

  

Utskottet för kultur och utbildning: 31 ledamöter

  

Utskottet för rättsliga frågor: 25 ledamöter

  

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 60 ledamöter

  

Utskottet för konstitutionella frågor: 24 ledamöter

  

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 35 ledamöter

  

Utskottet för framställningar: 35 ledamöter.

  

Parlamentet beslutar att ändra antalet ledamöter i parlamentets underutskott enligt följande:

  

Underutskottet för mänskliga rättigheter: 31 ledamöter

  

Underutskottet för säkerhet och försvar: 31 ledamöter.

   2. Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 9 juli 2009 om utskottspresidiernas sammansättning, att högst fyra vice ordförande får ingå i ett utskottspresidium.
   3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 34.
(2) Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2011)0570.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy