Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0223(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0441/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0441/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/01/2012 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0003

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 35k
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg
Yhteisön viisumisäännöstö ***I
P7_TA(2012)0003A7-0441/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. tammikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta (KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0516),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0226/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 12. joulukuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0441/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. tammikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2011)0223

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 154/2012.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö