Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0191(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0005/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0005/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/01/2012 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0005

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 31k
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg
Unionin liittyminen Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29 ***
P7_TA(2012)0005A7-0005/2012

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. tammikuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29, joka koskee ajoneuvojen hyväksyntää koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13894/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) 27. marraskuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen 97/836/EY(1) 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0303/2011),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7-0005/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö