Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0188(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0004/2012

Внесени текстове :

A7-0004/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/01/2012 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0006

Приети текстове
PDF 264kWORD 32k
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург
Безопасност на пешеходците и светодиодни светлинни източници (LED) ***
P7_TA(2012)0006A7-0004/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно проекта на решение на Съвета относно позицията на Европейския съюз по отношение на проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно безопасността на пешеходците и относно проекта на правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно светодиодните светлинни източници (LED)(13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13895/2011),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 4, параграф 2, второ тире от Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 година“)(1) (C7-0302/2011),

–  като взе предвид член 81 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0004/2012),

1.  Дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78

Правна информация - Политика за поверителност