Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0188(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0004/2012

Indgivne tekster :

A7-0004/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/01/2012 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0006

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 32k
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg
Sikkerhed for fodgængere og diodelyskilder (LED-lyskilder) ***
P7_TA(2012)0006A7-0004/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2012 om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og om udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder) (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13895/2011),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 4, stk. 2, andet led, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«)(1) (C7-0302/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7-0004/2012),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik