Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0188(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0004/2012

Ingivna texter :

A7-0004/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2012 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0006

Antagna texter
PDF 193kWORD 30k
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
Fotgängarsäkerhet och lysdiodljuskällor (LED) ***
P7_TA(2012)0006A7-0004/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2012 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt i förhållande till utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om fotgängarsäkerhet och utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om lysdiodljuskällor (LED) (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13895/2011),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 4.2 andra strecksatsen i rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”)(1) (C7-0302/2011),

–  med beaktande av artikel 81 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A7-0004/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

(1) EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy