Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0132(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0448/2011

Ingivna texter :

A7-0448/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2012 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0007

Antagna texter
PDF 188kWORD 29k
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
Avtal EU/Indonesien om vissa luftfartsaspekter ***
P7_TA(2012)0007A7-0448/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter (13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13238/2011),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesiens regering om vissa luftfartsaspekter (10843/3/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0242/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0448/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Indonesien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy