Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0050(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0391/2011

Ingivna texter :

A7-0391/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2012 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0008

Antagna texter
PDF 188kWORD 29k
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
Samarbetsemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen ***
P7_TA(2012)0008A7-0391/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 januari 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett samarbetsmemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om en ram för utökat samarbete, och om fastställande av förfaranderegler (09138/2011 – C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09138/2011),

–  med beaktande av samarbetsmemorandumet mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen (07702/2011),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, 218.6 andra stycket led a, 218.7 samt artikel 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0163/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0391/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att samarbetsmemorandumet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till Internationella civila luftfartsorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy