Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0241(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0334/2011

Pateikti tekstai :

A7-0334/2011

Debatai :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Balsavimas :

PV 19/01/2012 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0009

Priimti tekstai
PDF 281kWORD 96k
Ketvirtadienis, 2012 m. sausio 19 d. - Strasbūras
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2012 m. sausio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 4 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0810),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 21 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktą rekomendaciją (A7–0334/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  patvirtina pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 306, 2009 12 16, p. 39.
(2) OL C 141, 2010 5 29, p. 55.
(3) Priimti tekstai, 2011 2 3, P7_TA(2011)0037.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. sausio 19 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/.../ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų
P7_TC2-COD(2008)0241

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2012/19/ES.)


PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl įgyvendinimo aktų naudojimo

Europos Parlamentas skelbia, kad šios direktyvos nuostatos dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų yra subtilaus kompromiso rezultatas, kuriuo kai kuriais atvejais nukrypstama nuo per pirmąjį svarstymą priimtos Parlamento pozicijos. Todėl, siekiant antruoju svarstymu pasiekti susitarimą, Europos Parlamentas leido kai kuriais specifiniais atvejais vietoje deleguotųjų aktų naudoti įgyvendinimo aktus. Vis dėlto, jis pabrėžia, kad tomis nuostatomis negalima vadovautis ar jų naudoti kaip precedentą reglamentuojant panašias situacijas būsimuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose.

Komisijos pareiškimas dėl gaminių projektavimo

(Direktyvos dėl EEĮ atliekų 4 straipsnis)

Ekologinio projektavimo priemonės gali padėti siekti Direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tikslų laikantis Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planu (COM(2011)0571). Komisija, įvesdama naujas arba persvarstydama senas įgyvendinimo priemones, patvirtintas pagal Direktyvą 2009/125/EB dėl gaminių, kuriems taikoma ir EEĮ atliekų direktyva, atsižvelgs į pakartotinio panaudojimo bei perdirbimo kriterijus, kaip tai nustatyta Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje, bei įvertins galimybę įvesti reikalavimus dėl tokių gaminių pakartotinio panaudojimo, lengvo išmontavimo ir perdirbamumo.

Komisijos pareiškimas dėl konkrečių leidžiančių nukrypti nuostatų dėl surinkimo normų

(Direktyvos dėl EEĮ atliekų 7 straipsnis)

Naujos Direktyvos dėl EEĮ atliekų 7 straipsnio 4 dalimi sudaroma galimybė taikyti pereinamojo laikotarpio nuostatas, kuriomis būtų padedama spręsti valstybių narių patiriamus sunkumus, kylančius dėl specifinių aplinkybių, siekiant tame straipsnyje nustatytų surinkimo normų. Komisija pabrėžia, kad aukštos Direktyvoje dėl EEĮ atliekų numatytos surinkimo normos yra svarbios efektyviam išteklių naudojimui Europoje, o pereinamojo laikotarpio nuostatos gali būti taikomos tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Patiriami sunkumai ir specifinės aplinkybės, kuriomis jie yra grindžiami, turi būti objektyvūs, tinkamais pagrįsti dokumentais ir patikrinami.

Teisinė informacija - Privatumo politika