Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0241(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0334/2011

Predložena besedila :

A7-0334/2011

Razprave :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Glasovanja :

PV 19/01/2012 - 10.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0009

Sprejeta besedila
PDF 272kWORD 96k
Četrtek, 19. januar 2012 - Strasbourg
Odpadna električna in elektronska oprema ***II
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2012 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (prenovitev) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. junija 2009(1);

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 4. decembra 2009(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(3) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2008)0810),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 21. decembra 2011, da bo Svet odobril stališče Parlamenta v drugi obravnavi, v skladu s členom 294(8)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 66 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0334/2011),

1.  sprejme v nadaljevanju navedeno stališče v drugi obravnavi;

2.   odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3.   je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 306, 16.12.2009, str. 39.
(2) UL C 141, 29.5.2010, str. 55.
(3) Sprejeta besedila, 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi dne 19. januarja 2012 z namenom sprejetja Direktive 2012/..../EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)
P7_TC2-COD(2008)0241

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2012/19/EU.)


Priloga k zakonodajni resoluciji

Izjava Evropskega parlamenta o uporabi izvedbenih aktov

Evropski parlament izjavlja, da so določbe te direktive o delegiranih in izvedbenih aktih rezultat težko doseženega kompromisa, ki v nekaterih primerih odstopa od stališča Parlamenta v prvi obravnavi. Da bi dosegli dogovor v drugi obravnavi, je Parlament v nekaterih posameznih primerih pristal na izvedbene akte namesto delegiranih. Poudarja pa, da te določbe ne veljajo in se ne morejo uporabiti kot precedens za obravnavanje podobnih primerov v prihodnjih zakonodajnih aktih.

Izjava Komisije o načrtovanju proizvodov

(Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi, člen 4)

Ukrepi za okoljsko primerno zasnovo lahko pripomorejo k lažjemu uresničevanju ciljev direktive o odpadni električni in elektronski opremi in so v skladu s časovnim okvirom za Evropo, gospodarno z viri (COM(2011)0571). Če in ko bo Komisija uvedla nove izvedbene ukrepe ali revidirala tiste, ki so bili sprejeti v skladu z Direktivo 2009/125/ES o izdelkih, ki so zajeti tudi v direktivi o odpadni električni in elektronski opremi, bo upoštevala parametre za ponovno uporabo in recikliranje iz prvega dela Priloge I k Direktivi 2009/125/ES in ocenila izvedljivost uvedbe zahtev za ponovno uporabnost, enostavno razstavljivost in možnost recikliranja takih izdelkov.

Izjava Komisije o posebnih odstopanjih od ciljev glede zbiranja

(Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi, člen 7)

Člen 7(4) nove direktive o odpadni električni in elektronski opremi uvaja možnost prehodnih dogovorov, da bi z njimi reševali težave, s katerimi se zaradi posebnih okoliščin srečujejo države članice pri izpolnjevanju ciljev glede zbiranja. Komisija poudarja, da so visoki cilji glede zbiranja odpadne električne in elektronske opreme pomembni za Evropo, gospodarno z viri, in da se prehodni dogovori lahko uporabljajo le v izjemnih okoliščinah. Težave, s katerimi se srečujejo države članice, in posebne okoliščine, na katerih te težave temeljijo, morajo biti objektivne, dobro dokumentirane in preverljive.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov