2017 m. rugsėjo 19 d.
P7_TA(2012)0010(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. sausio 19 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą)
(05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 111kWORD 46k
Teisinė informacija - Privatumo politika