2017. gada 19. septembris
P7_TA(2012)0010(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 19. janvārī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu)
(05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 113kWORD 46k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika