Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0076(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0336/2011

Indgivne tekster :

A7-0336/2011

Forhandlinger :

PV 18/01/2012 - 24
CRE 18/01/2012 - 24

Afstemninger :

PV 19/01/2012 - 10.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0010

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 59k
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg
Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter ***II
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2012 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05032/2/2011 - C7-0251/2011),

–  der henviser til udtalelse af 17. februar 2010 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0267),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 23. november 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning ved andenbehandling, jf. artikel 294, stk. 8, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0336/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 347 af 18.12.2010, s. 62.
(2) Vedtagne tekster af 22.9.2010, P7_TA(2010)0333.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. januar 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter
P7_TC2-COD(2009)0076

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 528/2012).


BILAG

Europa-Parlamentets erklæring om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter

Europa-Parlamentet erklærer, at bestemmelserne i denne forordning vedrørende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er resultatet af et nøje afstemt kompromis, som i nogle tilfælde afviger fra Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. For at kunne indgå en aftale ved andenbehandlingen har Europa-Parlamentet således i visse specifikke tilfælde accepteret gennemførelsesretsakter i stedet for delegerede retsakter. Det understreger imidlertid, at disse bestemmelser ikke må betragtes eller anvendes som præcedens for reguleringen af lignende forhold i fremtidige retsakter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik