Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0076(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0336/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0336/2011

Keskustelut :

PV 18/01/2012 - 24
CRE 18/01/2012 - 24

Äänestykset :

PV 19/01/2012 - 10.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0010

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 77k
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg
Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***II
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. tammikuuta 2012 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05032/2/2011 – C7-0251/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. helmikuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0267),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 23. marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan a alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0336/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 347, 18.12.2010, s. 62.
(2) Hyväksytyt tekstit, 22.9.2010, P7_TA(2010)0333.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 19. tammikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä
P7_TC2-COD(2009)0076

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 528/2012.)


LIITE

Euroopan parlamentin lausuma biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

Euroopan parlamentti toteaa, että tämän asetuksen delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevat säännökset ovat tulosta vaativasta kompromissista, joka joissakin tapauksissa poikkeaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannasta. Siksi Euroopan parlamentti on hyväksynyt tietyissä erityistapauksissa täytäntöönpanosäädöksiä delegoitujen säädösten asemesta päästäkseen sopimukseen toisessa käsittelyssä. Se kuitenkin korostaa, että näitä säännöksiä ei tule pitää ennakkotapauksena tai käyttää sellaisena säädettäessä vastaavista tapauksista tulevissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö