Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0076(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0336/2011

Pateikti tekstai :

A7-0336/2011

Debatai :

PV 18/01/2012 - 24
CRE 18/01/2012 - 24

Balsavimas :

PV 19/01/2012 - 10.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0010

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 89k
Ketvirtadienis, 2012 m. sausio 19 d. - Strasbūras
Biocidų tiekimas rinkai ir jų naudojimas ***II
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2012 m. sausio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl biocidų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05032/2/2011 – C7-0251/2011),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0267),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A7–0336/2011),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  patvirtina pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 347, 2010 12 18, p. 62.
(2) Priimti tekstai, 2010 9 22, P7_TA(2010)0333.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. sausio 19 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
P7_TC2-COD(2009)0076

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 528/2012.)


Teisėkūros rezoliucijos priedas

Europos Parlamento pareiškimas dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką ir jų vartojimo

Europos Parlamentas skelbia, kad šio reglamento nuostatos dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų yra subtilaus kompromiso rezultatas, kuriuo kai kuriais atvejais nukrypstama nuo per pirmąjį svarstymą priimtos Parlamento pozicijos. Todėl, siekiant antruoju svarstymu pasiekti susitarimą, Europos Parlamentas leido kai kuriais specifiniais atvejais vietoje deleguotųjų aktų naudoti įgyvendinimo aktus. Vis dėlto, jis pabrėžia, kad tomis nuostatomis negalima vadovautis ar jų naudoti kaip precedentą reglamentuojant panašias situacijas būsimuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose.

Teisinė informacija - Privatumo politika