Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 69kWORD 32k
Čtvrtek, 19. ledna 2012 - Štrasburk
Boj proti šíření vodních řas
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2012 o boji proti šíření vodních řas

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví, že politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k ochraně lidského zdraví,

  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,

  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na celém evropském pobřeží (La Manche, Atlantský oceán, Severní moře, Baltské moře, Středozemní moře) dochází k šíření vodních řas v souvislosti s eutrofizací pobřežních vod a vod v ústí řek;

B.  vzhledem k tomu, že tyto jevy vážně poškozují dobrý ekologický stav vody, veřejné zdraví a dynamiku hospodářství daných oblastí;

C.  vzhledem k tomu, že je vhodné hledat řešení této problematiky na evropské úrovni, neboť tyto jevy nekončí na hranicích států;

1.  žádá Komisi, aby v rámci směrnice 2000/60/ES vypracovala evropský akční plán proti šíření vodních řas, který bude vycházet z výměny osvědčených postupů a ze spolupráce subjektů, jichž se tato problematika týká;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů(1) předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 1 k zápisu ze zasedání ze dne 19. ledna 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí